PRIVACYVERKLARING WILDCHILD AGENCY
WildChild Agency vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen je gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EU verwerken zullen wij passende (beveiligings)maatregelen treffen. Voor vragen over jouw privacy mag je contact met ons opnemen via info@wildchildagency.nl.

 

Artikel 1  | Wie zijn wij?

WildChild Agency is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te (1019 CB) Amsterdam aan de Veemarkt 121. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72404116. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 |  Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de inloggegegevens van de systemen waarin jij ons wilt laten werken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Deze gegevens worden tot een jaar na het einde van onze overeenkomst bewaard. Jouw inloggegevens zullen wij na uiterlijk 30 kalenderdagen verwijderen.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, eventueel accountnummer, telefoonnummer, eventueel bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. 


Wanneer je contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij om jouw naam,  e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wanneer jij bij ons hebt gesolliciteerd en wij een werkrelatie met jou aangaan, verwerken wij tot slot jouw naw-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, BSN, IBAN, opleiding en diploma’s en eventueel pasfoto. Wij hebben deze gegevens nodig inzake het sluiten van onze arbeidsovereenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren omdat wij jouw salaris of honorarium bijvoorbeeld niet kunnen uitbetalen. Tevens maken wij vanuit een wettelijke verplichting een kopie van jouw ID of paspoort en vragen wij jou om een loonbelastingverklaring. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar nadat jij uit dienst bent in onze administratie. Jouw kopie identiteitsbewijs verwijderen wij na 1 jaar.

Artikel 3 | Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, werknemer of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over jou als persoon verwerken die wij hebben verkregen via een van onze opdrachtgevers om te helpen met hun of jouw bedrijfsvoering.

Artikel 4  |  Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij WildChild Agency om jouw gegevens in te zien.

  2. Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.

  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

  5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@wildchildagency.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij het verzoek afwijzen.

 

Artikel 5  |  Wie ontvangen jouw gegevens?

WildChild Agency zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6  |  Slotbepalingen

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@wildchildagency.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.